דוחות כספיים למתחילים - חלק א׳ - רווח והפסד

כיצד לנתח דוח כספי של חברה? אבנר ועומר צוללים לדוחות הכספיים של דיסקונט, דנאל כח אדם ומניבים ומסבירים לאילו סעיפים יש להתייחס ולאילו סעיפים פחות

© SHEMMA 2021